Részletes keresés

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

(hatályos 2020. április 17-től visszavonásig)

Az Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ászf) meghatározzák a Lovas Csaba Egyéni Vállakozó (Címe: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1 adószáma: 56253971-1-41 nyilvántartási száma: 54889547 továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő közötti Szolgáltatási szerződés feltételeit. Az ászf a szolgáltatási szerződés elfogadásával, és a szerződés aláírásával a felek között a Szolgáltatási szerződés létrejön.

A szerződés tartalma:

A Szolgáltató vállalja a Megrendelő által feltüntetett adatainak, képeinek vagy telefonon bediktált adatainak – a szerződés létrejöttét követő 8 munkanap belüli-rögzítését, nyilvántartását a www.cegsziget.hu  honlapon és szolgáltatói adatbázisában.

A Megrendelő kötelezi magát, hogy a rögzített adatokat a szerződéskötést követő 8 munkanap elteltével a Szolgáltató adatbázisában ellenőrzi, esetleges hiba okán emailben átküldi a helyes adatokat.  Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok aktualitását, valóságtartalmát nem ellenőrzi, így az esetleges adatmódosulásokból, adathibákból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 A Megrendelő az általa megadott adatok valódiságáért teljes mértékben szavatol.

A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett adatmódosulásokat díjmentesen átvezeti, az ügyfélnek belépési kódot biztosít amely segítségével a későbbiekben  bármikor módosíthatja adatait.

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a létrejött Szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató által kibocsátott  proforma számla alapján a regisztrációs díj összegét nyolc munkanapon belül a Szolgáltató részére megfizeti.

A szerződés hatálya:

1.    A Szolgáltatási szerződést a felek egy év határozott időre  hozzák létre, amelynek hatálya a  szerződéskötés évfordulóján lejár, nincs automatikus meghosszabbítás.

A szerződés lejárata előtt 14 nappal cégünk munkatársa felhívja a megrendelőt újrakötés céljából, de amennyiben az ügyfelünk nem hosszabbítja meg a szerződést, a továbbiakban a megrendelőnek semmilyen kötelezettsége nincs.

2.    A Megrendelő jogosult a szerződés érvényes létrejöttétől számított nyolc munkanapon belül a szolgáltatási szerződéstől egyoldalúan elállni. Ez időtartam elteltét követően a Megrendelőnek beáll a teljes évre való szolgáltatás megfizetésére irányuló kötelezettsége.

Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltató három alkalommal  felhívja telefonon a megrendelőt és megkéri a szolgáltatási díj megfizetésére, emlékeztetőként emailben átküldjük a proforma számlát, amennyiben 30 napon belül ezt nem teljesíti,  a Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait – követelése behajtása érdekében – jogi képviselőjének átadni.

A Megrendelőt 8 munkanapon túli felmondása nem mentesíti a fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól, illetve ezen jogcímen díjvisszafizetésnek helye nincs.

3.  A Szolgáltató jogosult a szerződés meghosszabbodása esetén, a szerződéskötés éves fordulónapját követően a szolgáltatás díját a KSH által kiadott, előző naptári évi fogyasztói árindex mértéke szerint megemelni, a szolgáltatási díj számláját erre figyelemmel kiállítani.

4.  A felek rögzítik, hogy nyilatkozataikat a felek egymás felé úgy teszik meg, hogy elektronikus levélben  értesítik egymást.

Az elektronikus levélben, kapcsolattartási címként megjelölt e-mail címre küldött közleményt a felek a küldést követő naptól tekintik a másik fél számára kézbesítettnek.

 5. A szerződő felek az esetleges jogvitáik rendezésére a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 A jelen ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., és egyéb kapcsolódó jogszabályok irányadók.

A weboldal az Ezit tárhelyén üzemel.